آموزش و پژوهش

کلاس های آموزشی

دوره روخوانی و روانخوانی: اولین مرحله یادگیری قرآن کریم می باشد و در عین حال پیش نیاز آموزشی سطوح بالاتر محسوب می شود. از این رو متقاضیان در بدو امر مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تسلط بر روخوانی و روانخوانی در سطوح بالاتر مشغول به فعالیت می شوند.
هدف از برگزاری دوره روخوانی و روانخوانی علاوه بر ایجاد بستر انس با قرآن کریم، فراهم نمودن مقدمات لازم جهت آموزشهای تخصصی در سطوح بالاتر می باشد. در نهایت افرادی که در این دوره شرکت می کنند، قادر خواهند بود علاوه بر آشنایی کامل با قواعد روخوانی و روانخوانی، مهارت لازم را در خواندن صحیح و روان قرآن کریم نیز کسب کنند.      ادامه .....

گالری آموزش و پژوهش

نمایش ویدئوهای دوره آموزشی
معرفی دوره برنا توسط خانم زهرا جهانگیرزاده - روانشناس مثبت گرا و تسهیلگر
معرفی دوره برنا توسط خانم سمیه امین - تسهیلگر مهارتهای ارتباطی و والدگری
نمایش ویدئوهای لایو در اینستاگرام
مشاوره پیش ازدواج – جلسه اول سرکار خانم مهدیه بردبار – کارشناس ارشد روانشناسی
مشاوره پیش از ازدواج، سبکهای دلبستگی ـ جلسه سوم سرکار خانم مهدیه بردبار – کارشناس ارشد روانشناسی
کودکان و فضای مجازی – جلسه اول سرکار خانم سمیه بهروزی راد- کارشناس روانشناسی
تدبر در سوره ناس
مشاوره پیش ازدواج – جلسه دوم سرکار خانم مهدیه بردبار – کارشناس ارشد روانشناسی
مهارت فرزند پروری و تربیت کودکان - جلسه سوم سرکار خانم سمیه اورنگ – روانشناس بالینی
مهارت فرزند پروری و تربیت کودکان - جلسه پنجم سرکار خانم سمیه اورنگ – روانشناس بالینی
مهارت فرزند پروری و تربیت کودکان - جلسه اول سرکار خانم سمیه اورنگ – روانشناس بالینی
مشاوره پیش از ازدواج، سبکهای دلبستگی ـ جلسه چهارم سرکار خانم مهدیه بردبار – کارشناس ارشد روانشناسی
تمرین های مهارت گوش کردن در کودکان سرکار خانم سمیه بهروزی راد- کارشناس روانشناسی
مهارت فرزند پروری و تربیت کودکان - جلسه دوم سرکار خانم سمیه اورنگ – روانشناس بالینی
مهارت فرزند پروری و تربیت کودکان - جلسه چهارم سرکار خانم سمیه اورنگ – روانشناس بالینی
روابط خانوادگی در ایام کرونا با محوربت مهارتهای همسران و ارتباط با نوجوانان سرکار خانم نرگس اکبری- کارشناس ارشد زنان و خانواده
پادکست ها و محتواهای ویژه ماه مبارک رمضان
"قسمت اول" خلاصه سوره مبارکه ناس تا تبت - شیوه صحیح زندگی به روش قرآن - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت اول" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد
شرح دعای روز سوم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت چهارم" خلاصه سوره تکاثر و قارعه - پرسش در مورد نعمتهای داده شده به انسان - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت پنجم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت هشتم " آموزش احکام – ادامه غسل - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
شرح دعای روز ششم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت نهم " خلاصه سوره لیل – بررسی اسرار و شگفتی های سوره مبارکه لیل - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز دهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت یازدهم " آموزش احکام – مبطلات روزه - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
" قسمت یازدهم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت یازدهم" خلاصه سوره بلد – مرحمت توسط انسان هایی که ایمان آوردند - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
رفع تشنگی در روزه سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
پیشگیری از بالا رفتن فشار خون در هنگام افطار سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
رفع گشنگی در زمان روزه داری سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
پیشگری از بالا رفتن صفرا - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت هفدهم " آموزش احکام – روزه و انواع آن - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت هفدهم " سوره انشقاق – تصویرسازی از قیامت و چگونگی دادن نامه اعمال به مومنان و کفار مکذب در برابر رویکردشان نسبت به قرآن - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت هفدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
توصیه هایی برای افزایش قوت قلب - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز بیستم و دوم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیستم " آموزش احکام – راههای ثابت شدن اول ماه - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و چهارم " آموزش احکام – مکان نماز گزار - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیستم " سوره مبارکه تکویر – بیان پاره ای از مقدمات قیامت، و توصیف حفظ قرآن کریم و رفع تهمت از پیامبر اکرم (ص) - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و سوم " سوره مبارکه نازعات – رکوع دوم سوره نازعات، آفرینش هستی و ربوبیت الهی، بحث قیامت و تقسیم انسانها در ماوای بهشت و دوزخ و در پایان الساعه و قیام امام زمان که علم زمان ظهور منحصرا نزد الله است - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و سوم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
پیشنهاداتی برای روزهای آخرماه مبارک رمضان- سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز بیستم و نهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و هشتم " آموزش احکام – نماز - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و ششم " خلاصه سوره ناس تا ضحی - فصل اول درسنامه تعلیم قرآن کریم به سنت مرضیه نبوی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و پنجم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
" قسمت سی ام " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت دوم" خلاصه سوره مبارکه نصر تا ماعون - بررسی فتح و پیروزی و حل مشکلات در زندگی با تفسیر آیات قرآن - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت دوم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت سوم" آموزش احکام – ولایت مطلقه فقیه - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت چهارم " آموزش احکام – نماز و خلاصه وضو - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت پنجم" خلاصه سوره عادیات و زلزله - خداباوری، قیامت اندیشی و دعوت انسان به خیر و شر - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت ششم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت نهم " آموزش احکام – تیمم - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
" قسمت هفتم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت دوازدهم " آموزش احکام – نیت روزه - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت دوازدهم " خلاصه سوره فجر – توجه انسان های خردمند به متوالی بودن سوره های کتاب آسمانی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت دوازدهم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
رفع تشنگی در روزه (2) سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
رفع بوی بد دهان در زمان روزه داری سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
رفع مشکلات معده و کبد در زمان روزه داری سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت چهاردهم " آموزش احکام – روزه و انواع آن - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت چهاردهم " سوره مبارکه اعلی – پیش درآمد سوره مسبحات، با دلجویی بی نظیر از رسول صلی الله علیه و آله با «فنیسره للیسری» و بیان عذاب دنیا پرستان و رستگاری تزکیه شدگان - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت هیجدهم " سوره مطففین – مذمت تطفیف و کم فروشی نسبت به هر چیزی بویژه قرآن کریم، و بیان جایگاه فجار و ابرار در قیامت - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت هیجدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
نظر زکریا درباره نفع گرسنگی و تشنگی برای انسان - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز بیستم و سوم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و یکم " آموزش احکام – زکات فطره - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و پنجم " آموزش احکام – سجده - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و یکم " سوره مبارکه عبس – نگرش به نابینا. قرآن، آفرینش انسان، نگرش به غذا، و سیر تولید آن، نگرش به چهره های متفاوت در قیامت - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و چهارم " سوره مبارکه یتسائلون – رکوع اول ، سوره عم یتسائلون . خبری عظیم در تایید یوم الفصل، و تقسیم ناس در آخرت به مکذبین در انتظار جهنم و متقین مسافر جنات - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و چهارم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
نکاتی درباره غذاها و هضم آن - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و نهم " آموزش احکام – رکوع - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و هفتم " خلاصه سوره لیل تا نبا - مرور فصل دوم درسنامه تعلیم قرآن کریم به سنت مرضیه نبوی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و ششم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت اول" آموزش احکام انتخاب و نقش مجتهد در زندگی سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
شرح دعای روز اول ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت سوم" خلاصه سوره مبارکه قریش تا عصر - بررسی عمل کسانی که دینداری نمایشی دارند - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت پنجم " آموزش احکام – احکام وضو - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت ششم" خلاصه سوره بینه و قدر - رضایت خداوند از کسانی که ایمان آوردند - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت هفتم" خلاصه سوره علق و تین - درک خلقت انسان - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت هشتم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت سیزدهم " آموزش احکام – مبطلات روزه (2) - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت سیزدهم " خلاصه سوره غاشیه – نشان دهنده فراگیری قیامت بر همه آدمیان - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
پاکسازی بدن در ماه رمضان سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
" قسمت سیزدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
علت ضعف داشتن در زمان روزه داری سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
افزایش انرژی در زمان روزه داری- سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت پانزدهم " آموزش احکام – روزه و انواع آن - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت پانزدهم " سوره مبارکه طارق – انذار مردم، استدلال قدرت رجعت در قیامت، آغاز بحث های مربوط به قرآن و در نهایت تهدید کفار - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت چهاردهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
طرز تهیه آب استخوان راسته - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
نکاتی درباره حجامت - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت هیجدهم " آموزش احکام – روزه و کفاره - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و دوم " آموزش احکام – احکام زکات فطره - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیستم و دوم " سوره مبارکه نازعات – رکوع اول سوره نازعات بحث تدبیر امور فرشتگان موضوع برزخ و داستان فشرده حضرت موسی علیه السلام - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت نوزدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
" قسمت بیست و یکم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
نکاتی درباره بادکش گذاری- سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
نکاتی درباره ورزش کردن- سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و ششم " آموزش احکام – وظیفه فردی که نمی تواند سجده کند - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت سی ام " آموزش احکام – نماز آیات - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیستم و هشتم " رکوعات قرآنی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و هفتم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت دوم" آموزش احکام انتخاب و نقش مجتهد در زندگی سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
شرح دعای روز دوم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت سوم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت ششم " آموزش احکام – احکام وضو - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
" قسمت چهارم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
"قسمت هفتم " آموزش احکام – غسل - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت هشتم" خلاصه سوره شرح و ضحی – خواستار انسان از پروردگار برای دریافت شرح صدر - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت نهم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
شرح دعای روز نهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت دهم " آموزش احکام – روزه و انواع آن - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت دهم " سوره شمس – انسان ، الهام، تقوا و فجور - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت دهم" تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
سلامت پوست در ماه رمضان سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
خواص خواب بعد از افطار - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
بهبود تغذیه در زمان افطار سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
کبد چرب و راههای درمان آن - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت شانزدهم " آموزش احکام – روزه و انواع آن - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت شانزدهم " سوره بروج – انذار شدید دشمنان مومن و تبشیر ایمان آوردگان به نصرت الهی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت پانزدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
" قسمت شانزدهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
خواص خرما، سیب، به و کندر - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
استفاده از سبزیجات برای تقویت سیستم ایمنی بدن - سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز بیستم و یکم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت نوزدهم " آموزش احکام – روزه مسافر - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و سوم " آموزش احکام – پوشش نماز گزار - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت نوزدهم " سوره مبارکه انفطار – بیان برخی علائم روز قیامت، حفظ و ثبت اعمال انسان توسط ملائک و تملک آن روز فقط در دست الله - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیستم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
" قسمت بیست و دوم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
نکاتی در مورد بعضی از مواد غذایی مصرفی- سرکار خانم دکتر امیر احمدی - متخصص بهداشت و زیبایی پوست و محقق طب ایرانی
شرح دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
شرح دعای روز بیستم و هشتم ماه مبارک رمضان سرکار خانم الیاسی فر - دکترای علوم قرآن و حدیث
"قسمت بیست و هفتم " آموزش احکام – سجده سهو - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت سی و یکم " آموزش احکام – احکام متفرقه - سرکار خانم صالحی - کارشناس ارشد حوزه
"قسمت بیست و نهم " سوره شناسی - سرکار خانم خلخالی دکترای علوم قرآن و حدیث
" قسمت بیست و هشتم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه
" قسمت بیست و نهم " تاریخ تحلیلی اسلام از حضرت آدم تا حضرت خاتم - سرکار خانم طالب نژاد موسسه

ارتباط با ما

 آدرس : تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از چهارراه لشکر، روبروی دانشگاه علامه طباطبایی (یا پمپ بنزین) کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6 - زنگ سوم
مدیریت: 02155377676 - 09911135529
ایمیل: info@osveh.org ساعت کاری موسسه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

تماس با واحدهای اسوه

02155390120
02155482025
واحد وام، داخلی   1
واحد فرهنگی و ازدواج، داخلی   2
واحد رفاهی و خدماتی، داخلی   4

شبکه های اجتماعی اسوه

logo-samandehi

whatsapp telegram instagram baleh
Fatima Co