جدایی قاره ها در قرآن

جدایی قاره ها در قرآن

جدایی قاره ها در قرآن

توسط / تدبر در قرآن / سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 17:21

نظریه جدایی قاره ها در فاصله سالهای 1858 - 1915 توسط دانشمندان مختلفی بیان شد اما سر انجام توسط وگنر تکمیل گردید.

بر اساس این نظریه قاره های زمین ابتدا یک قاره بزرگتر به نام پانگو آ را در حدود 590 میلیون سال قبل در دوران دوران پالئوزوئیک را تشکیل می دادند که به
مرور زمان توسط فشار انرژی های درونی زمین از هم جدا می شوند در سال 1915 وگنر اظهار داشت اگر ماتمام قار ه ها را به همدیگر نزدیک گردانیم، این قار ه ها
طوری با هم متصل و پیوسته میگردند که یک پیکر واحد و همسان را تشکیل میدهند، بی آنکه در میان آنها کمترین فاصله و یا شکاف ناهمگونی قرارداشته باشد

همچنین وگنر دلایل دیگری نیز برای نظریه خود ارائه داد از جمله وجود کوه ها با عمر یکسان حیونات متشابه در سواحل قاره هایی که از ىم جدا شده اند تشابه سنگ های سواحل دو قاره
و پیدا شدن فسیل ىای یکسان در هر دو قاره مثلا آمریکا جنوبی و در آفریقا. در قرآن کریم درآیه 30 - 31 سوره نازعات بطور بسیار ظریف به این نکته اشاره شده است
» و زمین را بعد از خلقت آسمان بگسترانید و از آن آب و گیاه پدید» مچنین نکته جالب دیگری کو در این آیه وجود دارد این است که گیاهان بعد از دوره زمین
شناسی پالئوزوئیک کو پانگو آ وجود داشته )در دومین دوره یعنی اردوویسین( و بعد از آن قاره ها شروع به جدا شدن از هم کردند در خشکی ظاهر شدند و نخستین گیاهان بی برگ در خشکی
در این دوره پدید آمد. برای مطالعه در مورد این نکته به این لینک مراجعه کنید.
http://miraclesofthequran.persianblog.ir /
http://miraclesofthequran.persiangig.ir

نویسنده

Etemadi / اعتمادی

Etemadi / اعتمادی

نظر دادن

Please publish modules in offcanvas position.