مادرانه

باید و نبایدهای دوران بارداری بر اساس آیات و روایات1

اگر می خواهید بدانید در دوران بارداری چه باید بکنید با ما همراه شوید...

3ماهه اول بارداري


اگر مي خواهيد بدانيد در دوران بارداري چه بايد بکنيد با ما همراه شويد.
تبديل نطفه به علقه (ثم خلقنا النطفه علقه )
معني : سپس ما نطفه را به علقه تبديل مي کنيم .
معني علقه ؛ زالويا جانوري است که خون مي مکد ؛ علقه بهترين توصيفي است که ميتوان براي جنين انسان در روزهاي 24-7 بعد لقاح به کار برد زيرا در اين روزها جنين انسان دقيقا" مانند زالو که به بدن ميزبان مي چسبد و خون مي مکد ؛ به آندومتر رحم چسبيده ؛ عروق آندومتري را پاره کرده و از خون تراوش شده استفاده مي کند.
شگفت آور اين که زالو زيباترين و دقيق ترين تشبه براي جنين 24-23 روزه است .


دوران روياني (هفته سوم تا هشتم بارداري )


آيه 8 سوره نباء
معني : ما شما را جفت (زوج) آفريديم .
قبل از شروع دوران روياني ؛ نطفه خود را تکثير کرده و به 16 سلول مشابه تبديل شده و خود را کاملا" به جداره ي رحم چسبانده است در دوره " روياني " تغييرات اساسي انجام مي گيرد . تاکنون سلول ها مشابه بودند و وظيفه ي خاصي نداشتند ولي در دوران روياني وظايف هر سلول تعيين مي شود .
اولين تقسيم کار سلول اين است که از 16 سلول موجود؛ 8 سلول آن مامور تشکيل جنين مي شود و هشت سلول ديگر موظف به ساخت " جفت جنين " مي شود.
به هر حال دوران روياني از هفته سوم تا هشتم بارداري طول مي کشد. در هفته ي سوم بارداري وظايف سلول ها کاملا" تفکيک مي شود و به هر يک وظيفه ي خاصي ارجاع مي شود؛ و هرگروه از سلول ها مامور ساخت يک عضو از بدن مي شوند و کار خود را شروع مي کنند.
علقه که شبيه به يک لخته خون بود در اين دوران شبه به يک پارچه گوشت مي شود .
و به همين جهت قرآن مجيد آن را در دوران روياني مضغه ناميده است .
مضغه سلول هوشيارتري است که وظيفه ساخت اعضاي مختلف را دارد در صورتي که علقه چننين هوشياري نداشت .
1) مضغه که به فارسي يعني قطعه گوشت ؛ ابتدا به شکل بيضي است .
2) اولين اتفاقي که در هفته سوم بارداري روي مضغه مي افتد؛ اين است که شکافي در وسط اين قطعه گوشت پديد مي آيد و مضغه به شکل قطعه گوشت دراز و خم شده اي در مي آيد و سپس کناره ي طرف بالاي اين قطعه گوشت ؛ سفت شده شبيه به طنابي مي شود که بعدها ستون فقرات نوزاد را تشکيل مي دهد و به تدريج يک سر اين قطعه گوشت تبديل به جمجمه مي شود و انتهاي ديگر آن کمر نوزاد خواهد شد. از هفته ي چهارم ؛ سلول هاي سر شروع به رشد مي کنند و نيمه ي پايين رو به تکامل مي رود و قلب (بدون اين که شکل آن تکميل شده باشد) مي تپيد


اشاره به مضغه در قرآن

آيه 14 سوره مومنون
اين آيه به مرحله ي بعدي ؛ مضغه اشاره دارد که استخوانها و ماهيچه ها شکل مي گيرد و اين سخن دقيقا" منطبق به تکامل چنين است که اول استخوانها پديد مي آيند و بعد ماهيچه ها (گوشت ) با توجه به عملکرد در گرداگرد استخوانها قرار مي گيرند.
1- به ماه اول ؛ ماه قلب گفته مي شود.


اهميت دوران بارداري از لحاظ اخلاق


1- دوران حمل براي طفل سرنوشت ساز است و مادر بايد متوجه باشد که تمام روحيات مادر بر روي جنين اثر مي گذارد .
- مرحوم فيض از تفسير صافي ذيل آيه شريفه 6 آل عمران روايتي از امام صادق نقل مي کند: وقتي دو ملک مصور آمدند که بچه را تصوير و صورت بندي کنند خطاب مي شود به آن دو ملک که نگاه کنيد به پيشاني مادر و سرنوشت اين بچه را از آنجا برداشت کنيد و آنچه در پيشاني مادر است همان را قضا و قدر اين بچه قرار دهيد بعد خطاب مي شود اما بداء را هم براي من قرار بدهيد.
- پيامبر اکرم (ص) نيز روايتي با همين مضمون بيان مي کنند.
- اسعيد و من سعد في بطن امه و الشقي من شقي في بطن امه
- خوشبخت کسي است که در رحم مادرش خوشبخت باشد و شقي کسي است که در رحم مادرش شقي باشد
- علاوه بر اين که قانون وراثت صفات پدر و مادر را به اين بچه منتقل مي کند حالات روحي مادر نيز در جنين اثر مستقيم دارد . بنابراين مادر بايد مواظب باشد صفت رذيله نداشته باشد. حسد؛ تکبر؛ خودخواهي و ..... مادر به جنين منتقل مي شود.
2- توجه مادر به پاکي معنوي غذايي که مي خورد.
علامه مجلسي دوم در دوران کودکي ؛ مشک آب مردم را با سوزن سوراخ مي کرد و اين بازي هرروز او بود اين مطلب به گوش علامه مجلسي اول رسيد.
1) قرار دادن بداء يعني تاثير پدر و مادر در سرنوشت کودک علت نامه نيست بلکه زمينه سازند براي سعادت يا شقاوت بچه ( علامه مجلسي اول بسيار متاثر شد ؛ زيرا او تمام مسائل مربوط به شرايط انعقاد نطفه را براي اين بچه رعايت کرده بود. علامه مجلسي از مادر فرزندش مي پرسد که آيا در دوران بارداري خطايي از او سر زده که کودکشان اين گونه رفتار مي کند ؟ مادرش در جواب گفت : روزي از کنار باغ اناري رد مي شدم اناري رسيده از شاخه آويزان شده بود سوزني برداشتم به انار زدم و آب آن را خوردم ؛ علامه مجلسي علت کار فرزندش را همين رفتار مادر دانست .
2) 3- توجه به هيجانهاي روحي :
هيجانهاي شديد ، فکر و خيالات بسيار ، اندوه و ترش رويي ، افکار تيره ، تاسف از آبستن شدن ، نگراني از اين که مولود دختر باشد يا پسر، ترس ، غم ، شادي ، خشم ، اضطراب همه در جنين موثر است
مادر بايد به تماشاي مناظر زيبا بنشيند ؛ چشم به افق بدوزد به سبزه و گل نگاه کند ؛ حتي منزلي که در آن زندگي مي کند فرح بخش باشد.
شوهر بايد بيش تر با زن ارتباط روحي داشته باشد از آينده کودک ؛ پذيرش وي ؛ و درباره ي احساس غرور از داشتن فرزند با او سخن بگويد.
بايد نشان بدهد نه تنها از دگرگوني جسمي زن ناراحت نيست بلکه بيشتر در کنار او مي ماند.
تکيه گاه بودن و همراهي با زن تحملش را در مقابل ناگواري هاي دوران بارداري افزايش داده و درد زايمان را براي او قابل تحمل تر خواهد کرد.


عواملي که باعث غم و اندوه مي گردد:


حب دنيا؛ ظلم و آزردن مردم ، حرام خوردن ، دل شکستن ، گناه کردن ، ترک عبادت و .....
عواملي که باعث ايجاد شادي و نشاط مي گردد.
پيامبر فرمود گفتن (الله ربي لا اشرک به شيئا توکلت علي الحي الذي لا يموت ) غم را زايل مي کند
دلي را شاد کردن ، زيارت ائمه ، ياد مصائب ائمه ، سفر کردن ، ديد و بازديد ، صله ارحام ، دادن صدقه ، مهماني دادن ، به آب جاري و به سبزه و گل نظر کردن ، لباس لطيف و نو پوشيدن ، استحمام کردن ، شرکت در مجالس علمي ، قرآن خواندن ، نماز شب خواندن ، ذکر خدا گفتن ، خوردن ميوه ، مسواک زدن ، پيرايش مو ، ايمان به تقدير خداوند


برنامه هاي عبادي دوران بارداري


الف ) برنامه هاي کلي
1- هميشه با وضو باشد
2- شب ها به آينه نگاه کند
3- با کوشش تمام از گناهان بپرهيزد
4- حتي الامکان مستحبات را انجام دهد
5- آرامش را حفظ کند و عصباني شود
6- با گذاشتن نوار قرآن و خواندن قرآن به صورت روزانه مي تواند به حافظ قرآن شدن فرزند خود کمک کند
7- خواندن تسبيحات حضرت زهرا (س) بعد از هر نماز و شب قبل از خواب
8- خواندن 40 روز زيارت عاشورا با صد لعن و صد سلام
9- خواندن 40 روز سوره ياسين و فوت کردن به انار و خوردن آن
10- خواندن 40 روز سوره يوسف و فوت کردن به سيب و خوردن آن
11- خواندن 40 روز دعاي توسل
12- خواندن 40 روز زيارت جامعه کبيره
13- خواندن 40 روز زيارت آل ياسين
14- خواندن 40 شب جمعه دعاي کميل
15- خواندن 40 صبح جمعه دعاي ندبه
16- خواندن 40 عصر جمعه دعاي سمات
17- خواندن 40 شب جمعه و يا 40 شب سوره حديد ، حشر، تغابن ، جمعه ، صف قبل از خواب
18- خواندن حداقل 40 شب نماز شب
19- 40 روز غسل جمعه
20- يک ختم قرآن براي سلامتي امام زمان (عج ا..
21- خواندن 40 بار زيارت امام زمان (عج ا..
22- خواندن 40 روز دعاي عهد بعد از نماز صبح
23- خواندن سوره توحيد در هر روز 50 مرتبه بعد از نماز صبح
24- خواندن سوره قدر در هرروز 50 مرتبه بعد از نماز صبح
25- هر روز 40 مرتبه ذکر صلوات
26- 70 بار استغفار بعد از نماز
27- خوردن مويز به مدت 40 روز ناشتا ، هرروز 21 عدد با بسم الله
28- در موقع تکان بچه دست روي شکم بگذارد و صلوات و سوره توحيد را تلاوت کند
29- براي صبور شدن بچه ، دست را روي شکم گذارد ، سوره والعصر را بخواند
30- تلاوت قرآن خصوصا" مداومت به سوره انبياء هر قدر که بتواند براي صالح شدن فرزند
31- خواندن صحيفه سجاديه به ويژه دعاي 25 که دعا در حق فرزندان است
32- خواندن دعاهاي قرآني
33- ذکر صلوات کبيره
34- هرشب يکي از سوره هايي که با سبح شروع مي شود خوانده شود
35- خواندن سوره نور در دوران بارداري فرزند دختر را عفيف مي کند
36- خواندن سوره محمد در دوران بارداري فرزند را جذاب کرده و باعث صبوري کودک شده
37- از گريه کردن او جلوگيري مي نمايد
38- خواندن سوره فجر در رشد جسماني فرزند موثر است
ب ) برنامه عبادي هر ماه
1- ماه اول ماه قلب است چون چهار هفته اول زندگي جنين ، قلب فعاليت خود را آغاز مي کند.
روزهاي 5شنبه و جمعه سوره "يس" و "صافات" بخواند و به شکم بدمد
صبح ها کمي سيب شيرين بخورد
روزهاي جمعه قبل از صبحانه انار ميل کند و قبل از طلوع آفتاب ، اندکي از تربت سيدالشهدا بخورد
نمازهاي يوميه را در اول وقت به جا آورد و قبل از نماز حتما" اذان و اقامه بگويد و دستانش را روي شکم بگذارد
هر روز بر 2 عدد خرما سوره قدر بخواند و آن را ناشتا بخورد
2- ماه دوم ، ماه چهره است
- روزهاي 5 شنبه و جمعه سوره " ملک " را بخواند
- روز 5 شنبه 140 مرتبه و روز جمعه 100مرتبه صلوات با عجل فرجهم دست را روي شکم بگذارد و صلوات کبير را بخواند: اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و العن اعدائهم من الجن و الانس من الاولين و الاخرين
هر روز بر 2 عدد عناب سوره توحيد بخواند و آن را ناشتا بخورد
3- ماه سوم ، ماه تارهاي صوتي است .
روز 5 شنبه و جمعه سوره آل عمران را قرائت کند
140 مرتبه صلوات با عجل فرجهم
قبل از نماز دست را روي شکم گذارد و صلوات کبيره بخواند
هر هفته مقداري گندم ، گوشت و شير ميل کند
صبح ها کمي عسل تناول نمايد
هرروز بر 1 عدد سيب آيه الکرسي بخواند و آن را ناشتا بخورد همچنين مقداري کندور به اندازه يک عدس ناشتا بخورد .


خوراکي ها و آثار آن بر کودک از ديدگاه احاديث


1- گلابي : خوردن گلابي مايه قوت قلب ، پاکي معده ، صفاي دل ، دليري و زيبايي بچه مي شود(به زنان باردار گلابي بدهيد که اخلاق فرزندانتان را نيکو مي کند
2- کاسني : خوردن کاسني باعث زيبايي فرزند و ازدياد در فرزند پسر خواهد شد
3- سويق (قاووت ) : خوردن سويق توسط والدين موجب قوت در فرزند و نبودن کودني و ناداني در او مي شود
4- خربزه : خوردن خربزه توسط زن باردار سبب مي شود که فرزند خوشرو و خوش خلق شود
5- کندور : در حديثي آمده است : به زنان حامله کندور بخورانيد ، به درستي که طفل در شکم مادر کندور غذاي او مي شود ، دلش محکم و تحملش زياد مي شود
6- انار : هرکس يک عدد انار بخورد دل او را نوراني کند و برطرف مي کند از او وسوسه هاي شيطان را تا چهل روز


منابع
ريحانه بهشتي- سيما مخبر
زن منتظر و منتظر پروري- مريم معين الاسلام
تربيت فرزند از نظر اسلام- حسين مظاهري
آداب شب زفاف- علي طهماسبي آملي
حکمت نامه کودک- محمدي ري شهري
تربيت کودک- ابراهيم اميني
الگوهاي تربيت- محمد علي کريمي نيا

 

گردآورنده: خانم کشاورز طلبه حوزه علمیه کوثر

دیدگاه‌ها   

+2 #6 مریم 1396-01-10 23:38
سلام ممنون از مطالب مفیدتون
فقط قسمت برنامه های عبادی گزینه رو اشتباه تایپی رخ داده که خیلی هم تأثیر گذاره. اینکه به اشتباه نوشتید شبها به آینخ نگاخ کند!!!!!!
به آینه نگاه نکند صحیحشه
نقل قول کردن
+11 #5 فاطمه 1395-10-12 16:28
سلام به همگی مطالبتون عالی بود
از همگی درخواست میکنم که برای منم دعا کنید که نی نی دار بشم و بتونم این اعمال را انجام بدم
نقل قول کردن
+3 #4 هدی 1395-09-29 20:51
خیلی عالی بود چون جامعی از کتب مختلف بود ازتون سپاسگزارم :-)
نقل قول کردن
+1 #3 بزرگی پور 1395-05-12 14:48
خیلی عالی بود متشکرم
مخصوصا اعمال در دوران بارداری
نقل قول کردن
+5 #2 مهریماه 1394-09-03 17:13
بسیار عالی

ممنون و متشکرم از مطالب مفیدتون

در پناه ایزد منان موید وسربلند باشید
نقل قول کردن
+2 #1 ناهید 1394-08-20 09:28
سلام خسته نباشید الان باردارم نزدیک دو ماهه دوست دارم بچه م صالح و مومن باشه هر چی میدونید لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم التماس دعا
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید