برشی از یک کتاب

برشی از یک کتاب

برشی از یک کتاب

توسط / خانواده متعالی / چهارشنبه, 22 اسفند 1397 ساعت 16:22

امروز من حق کوچکی را نادیده میگیرم، مثلاً به فردی یک لیره بدهکارم،

ولی آن را انکار می کنم؛ یا چند متر مربع از زمین های کسی در زمین من است و من آن را انکار می کنم و می گویم این ها ساده و ناچیز است؛ ولی همین اشتباهات ساده و همین انحرافات جزئی ، پس از مدتی ، زمینه را برای روا داشتن ستمی بزرگتر فراهم می کند؛ مانند ماشینی که در سراشیبی هرچه جلوتر برود، سرعت آن بیشتر می شود.
من بار اول ده متر از زمین دیگریرا غصب می کنم، بار دوم پانزده متر، بار سوم هزار متر مربع و همین طور ستم و عادت خود را بیشتر می کنم.
وقتی من مرتکب گناهی می شوم، به پیامدهای آن توجه ندارم و نمی‌بینم به کجا می انجامد، ولی راهنمای دانا و چراغ هدایت می تواند این پیامدها را ببینید و می داند انحرافی که امروز با یک گام یا ده متر یا هزار متر ، آغاز می شود، فردا به صدها و هزاران متر، می انجامد. اینجاست که نقش رهبر و پیشوا و راهنما و چراغ هدایت آشکار می شود.
ظلم وجرم و اشتباه نسبت به دیگران همیشه با انجام دادن یک عمل تحقق نمی یابد؛ ستم کردن تنها این نیست که مال کسی را به زور بگیرم، مال دیگران را به ناحق بخورم، کسی را طرد کنم ، به کسی توهین کنم یا شهادت ناحق بدهم؛ ستم کردن تنها به این نیست که چیزی را به کسی که شایسته ی آن نیست، بدهیم؛ بلکه ستم کردن با سکوت در برابر پایمال شدن حق هم محقق می شود ...

از کتاب سفر شهادت
امام موسی صدر

ص۱۵۰و۱۵۱

نویسنده

Etemadi / اعتمادی

Etemadi / اعتمادی

نظر دادن

Please publish modules in offcanvas position.