ذریه امامت

امامزاده بی بی خاتون و صدرالدین

مجموعه دو بنای تاریخی – مذهبی امامزادگان صدر الدین و بی بی خاتون  شامل  دو مقبره است که یکی از آن ها در شمال دیگری قرار دارد.  روکش هر دو بنا از سیمان است که در بنای شمالی آثار ترک های عمیقی مشاهده می شود.

  

بر اساس مستندات تاریخی و شواهد معماری می توان استنباط کرد احتمالاً این دو امامزاده خواهر و برادر بوده اند و آرامگاه آنان در قرن هشتم ساخته شده است. در پرونده اطلاعات این بنا در سازمان میراث فرهنگی کشور نیز پیشینه بنای های فوق الذکر، دوره ایلخانی ذکر شده است.

 در سمت شرق بقعه شمالی یک فضای مربع شکل به صورت الحاقی ساخته شده است. نمای بیرونی دو بقعه با توجه به قرار گرفتن آن ها در شیب منتهی به رودخانه و قبرستان روستا به حالتی است که خاک دیواره های بیرونی را پوشانده است.  

در حال حاضر بخش شمالی بنای شمالی تا نیمه دیوار و نزدیک به گنبد در زیر خاک قرار دارد و در سمت جنوب آن حدود یک متر الی پنجاه سانتیمتر به صورت متغیر در اطراف بنا از خاک بیرون است.

گنبد جنوبی نیز تقریباً شرایطی مشابه دارد با این تفاوت که در بخش جنوبی ، حدود دو متر از بنا بیرون است. ورودی هر دو گنبد در بخش جنوبی قرار دارد و گنبد ها دارای پلان به صورت هشت و شش  ضلعی رک و دو پوسته ساخته شده اند. مماس با ورودی گنبد جنوبی که در پایین تپه قرار دارد ؛ جوی آبی با عرض یک متر می گذرد که مطمئناً بنا از تاثیرات مخرب رطوبت آن آسیب می بیند.

فاصله بنای این دو امامزاده با یکدیگر در حدود سه متر است و هر دو دارای گنبدی با ارتفاع در حدود دو متر هستند. مصالح بنا از سنگ لاشه و گچ و ساروج بوده از داخل با گچ و از خارج با سیمان سفید اندود شده اند .

امامزاده صدر الدین دارای پلان هشت ضلعی بوده و در داخل آن نیز در هر ضلع یک طاق نمای تزئینی وجود دارد و امامزاده بی بی خاتون نیز به همین شکل اما با شش ضلع است البته به نظر می رسد که در پلان بنا تغییراتی ایجاد شده است.

بر اساس مستندات تاریخی و شواهد معماری می توان استنباط کرد احتمالاً این دو امامزاده خواهر و برادر بوده اند و آرامگاه آنان در قرن هشتم ساخته شده است. در پرونده اطلاعات این بنا در سازمان میراث فرهنگی کشور نیز پیشینه بنای های فوق الذکر، دوره ایلخانی ذکر شده است.

آدرس : در فاصله 15 كيلومتري جاده تهران_ فيروز كوه منشعب از پل دليچايي كه به درياچه تار منتهي مي شود و در ضلع شرقي روستاي مومج

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید