در پنهان

بانو امین/قسمت سی و پنجم

سپاس خداوندی را که به ما توفیق بهره برداری از کتاب عزیزش را ارزانی داشت؛ که با گذشت مختصری از بانو امین(ره) آشنا شدیم. در این قسمت بعد از بیان مختصری در کتب ایشان به بحث در مورد ایشان کتاب مخزن العرفان که تفسیری از قرآن است در پانزده جلد گردآوری شده است با کتاب روش خوشبختی؛ در این کتاب همان طور که خودشان در مقدمه آن اشاره فرموده اند، پیامی مشتمل بر اندرزهای نیکو به خواهران ایمانی ابلاغ شده است، این کتاب هدیه ای بسیار مناسبت برای خواهران ایمانی ماست.
کتاب دیگر ایشان سیر و سلوک است که کتابی برای طی کنندگان مسیر الی الله می باشد مخزن اللئالی کتاب ایشان در مورد حضرت امیرالمومنین علیه السلام می باشد که برای کاوشگران شناخت مولای متقیان علی بن ابیطالب مفید می باشد. در این کتاب بعد از مقدمه به بیان فضایل محبت آن حضرت، خصوصیات ایشان، به برخی از مواعظ و نصایح ایشان اشاره شده است.
کتاب معاد همان طور که از نامش پیداست، به بحث معاد اشاره می کند
کتاب اربعین هاشمیه که کتابی مشتمل بر چهل حدیث ارزشمند و آموزنده می باشد؛ برای نمونه می توان به حدیث دیده نشدن خداوند با چشم، شناخت خدا، رسول و امام حکایت ملاقات یهودی با پیامبر صلی الله علیه و آله  ، حکایت عنوان بصری، اقسام صبر، حقیقت زهد، وصایای لقمان به فرزندش، افضل اعمال نزد خداوند و ... اشاره کرد.
کتاب جامع الشتات : کتابی مشتمل بر سوالات زیادی از طرف حاج شیخ محمد طه می باشد، سوالاتی همچون معنی حدیث نبوی اشاره کرد. این کتاب که به زبان عربی نوشته شده است جواب سوالات بانو به آن شیخ می باشد.
کتاب نفحات الرحمانیه؛ این کتاب که به زبان عربی است به مطالب مفیدی همچون برخی از اسرار تسبیحات اربعه در برخی از رویاهای صادقه و 56 نغمه رحمانیه خداوند اشاره شده است.
امیدوارم حالا که بحث بانو امین (ره) پایان یافته، نگرش تازه ای در ما ایجاد شده باشد، نگرشی که زندگی ما را بیشتر به سمت خداوند متعال سوق دهد؛ با ما با بزرگ بانوی دیگری همراه باشید
به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقیست
صلوات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید