در پنهان

بانو امین/قسمت سی و چهارم

در ادامه وصیت نامه بانو امین(ره) به اینجا می‌رسیم که ایشان می‌فرماید:
«بیش از همه چیز از نفس اماره خطاکار غافل و ساهی لاهی که فقط توجه شهوات و تزئینات طبیعت است برحذر باش که بالاترین دشمنان توست همان طور که اخبار بیانگر آن است و بترس از اینکه به امید فردا مغرور شوی و مگذار که آرزوهای این حیات حسی که خدا آن را و دوست دارانش را مزمت فرموده آنجا که در سوره یونس علیه السلام فرموده است«ان الذین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبون. (یونس/8-7)
و خود را در شکست شهوات نفسانی به زحمت بینداز بدین گونه که با مورد تمایل نفس خویش از لذایذ نفسانی مخصوصا پرخوری مخالفت نما تا از بندگی نفس اماره و شیاطین مکاره آزاد شوی زیرا پرخوری هوش و ذکاوت را به تیرگی می‌کشاند و پری معده قساوت قلب می‌آورد و بیشتر کسانی که در این دنیا سیرتر بوده اند در قیامت گرسنگی آنها طولانی تر می‌شود چنان که اخبار بسیار گویای این مطلب است.
و بدان که هیچ کس به مقام موحدین و متوکلین و صالحین و متقین نمی‌رسد جز بعد از ریاضت‌های دشوار و کوشش های بسیار از تهذیب اخلاق و پاک سازی نفس از رذایل و آراستگی به صفات فضایل و واگذاشتن رسوم و عادات و فارق داشتن قلب از اغیار و مداومت بر ذکر خدای واحد قهار و مراقبت برآن، زیرا به وسیله این ها نفس انسان مستعد افاضه نور معرفت و یقین می‌گردد و از حضیض ناسوت به اعلی علیین عروج می‌نماید و در تحصیل بی‌نیازی ابدی توسط این بدن تا آنجا که ممکن است کوشش نما قبل از این که زمان فنای و فساد آن فرارسد و بترس از اینکه نفس تو در زندان طبیعت محبوس گردد و در دیار غرور و فریب ماندنی شود و از افرادی گردد که خواهند گفت: رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. (مومنون/99) سپس

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید